Get Adobe Flash player

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

    

  แป้นพิมพ์หรือเรียกทับศัพย์ว่าคีย์บอร์ด

 

 

      ปุ่มบนแป้นพิมพ์มาตราฐานจะมี 101-108 ปุ่ม แต่ในที่นี้จะอธิบายเพียง13

       1.อีเอ็สซี (Esc)ย่อมาจากคำว่า เอ็สเคพ (Escape) แปลตรง ๆ ว่าหนี เทียบเท่ากับการคลิกที่

             ปุ่มยกเลิกและอื่นๆมากมายแต่ศึกษาแค่นี้ก่อน

          1.1.ใน PowerPoint ปุ่ม Esc จะหยุดการแสดงสไลด์ที่ทำงาน

          1.2.บนหน้าเว็บที่มีภาพเคลื่อนไหวปุ่ม Esc จะหยุดการเคลื่อนไหว

          1.3.บนหน้าเว็บที่มีการโหลดปุ่ม Esc จะหยุดที่หน้าจากการโหลด

          1.4.รวมแป้นพิมพ์ CTRL + ESC จะเปิดเมนูเริ่ม

      2.เอ็นเตอร์ (Enter)

          2.1เป็น แป้นที่กดเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับคำสั่งไปปฏิบัติตามที่ต้องการแป้นนี้เดิมชื่อ คาร์ริก รีเทริน

            (Carriage Return)เปลี่ยนมาเป็น เอ็นเตอร์(Enter)ในยุคของเครื่องพีซีที่มีทั้งแป้นตัวอักษร

            และแป้นตัวเลข

         2.2ใช้กดเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในเวลาใช้พิมพ์หนังสือ

      3.แกล็บ (Grave)สัญญาลักษณ์เหมือนตัวหนอนบางคีย์บอร์ดที่ละเอียดจะมีตัวหนังสือว่า T/Eย่อ

           มาจากคำว่าไทย/อังกฤษ(Thai/English) ใช้กดเพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับ

           ภาษาอังกฤษ

      4.แท็บ (Tab)คีย์นี้สามารถใช้ในการก้าวกระโดดไปข้างหน้าเวลาใช้พิมพ์ต่าง ๆเพื่อรวดเร็วใน

          การกั้นหน้าไม่ต้องเคาะแคร่มากและไข้เป็นปุ่มคีย์ลัดร่วมกัปปุ่มอื่น ๆ ใช้กดเพื่อเลื่อน 1 ย่อหน้า

          4.1.Ctrl+Tab+ Shift สามารถใช้เพื่อย้ายย้อนกลับผ่านตัวเลือกที่ Ctrl + Tab ช่วยให้การ

          เคลื่อนไหวจากหน้าต่างที่เปิดหนึ่งไปถัดไปในโปรแกรมที่มีหน้าต่าง ที่เปิดมากกว่าหนึ่ง

          4.2. Alt + Tab จะแสดงรายการของหน้าต่างที่เปิดโปรแกรม

       5.แค๊ปส์ ล๊อค (Caps lock)

          5.1.ใช้กดเพื่อล๊อคแป้นยกให้ยกตลอดเวลา ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับกดแป้นยกไว้จะพิมพ์

          แถวบน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ ใหญ่

      6.ชิฟท์ (Shift)ทำงานเหมือนตัวยกแคร่ของพิมพ์ดีดและปุ่มแค๊ปส์ ล๊อคแต่จะพิมพ์เป็นตัวอักษร

          บนได้ต้องกดค้างไว้ไม่ยกตลอดเวลา เหมือนปุ่มแค๊ปส์ ล๊อค

      7.ซีทีอาร์แอล (Ctrl) ย่อมาจากคำว่า คอนโทรล (Control) ซึ่งแปลว่าควบคุมจะใช้ร่วมกับปุ่ม

          อื่น เพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดมากต้องศึกษาเพิ่มเติมถ้าอยากรู้

      8.ปุ่มวินโดว์ (window)ใช้งานควบคุมคล้ายปุ่มคอนโทรลแต่มีรายละเอียดมากกว่าเมื่อใช้ร่วมกับ

         ปุ่มอื่นในที่นี้จะใช้กดเพื่อให้ปุ่มต่าง ๆ บนปุ่มสตาร์ทโชว์ขึ้นมาและใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเพื่อ เรียกใช้

         งานต่าง ๆ

      9.ปุ่ม เอแอลที (Alt)ย่อมาจากคำว่าอัลเทอร์เนตAlternateใช้งานควบคุมร่วมกับปุ่มอื่น ๆ ซึ่งมี

         รายละเอียดที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

      10.สเปซบาร์ (Space bar)เรียกง่าย ๆว่าแคร่ ใช้สำหรับเว้นวรรคเลื่อนตัวอักษรออกไปตามการกด

      11.แบ็คสเปซ (Back space)เป็นปุ่มที่ใช้ย้อนกลับเมื่อพิมพ์ผิด จะย้อนกลับจากขวามาซ้ายที ละตัว

          อักษร

      12.ดีลีท (Delete)ใช้สำหรับลบสิ่งที่เลือกและใช้งานร่วมกับปุ่มอื่น

      13.ปุ่ม นัมล๊อค (Numlock)เมื่อต้องการใช้งานปุ่มตัวเลขด้านขวามือก็กดปุ่มนี้จะมีไฟแสดงขึ้นมา

         เหนือปุ่มแสดงว่าเปิดใช้งาน ปกติถ้าเป็นเครื่องพีซีตั้งโต๊ะโดยมากจะติดเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา เลยไม่

         ต้องกด

        ปุ่มทั้ง 13 ปุ่มนี้จะใช้งานบ่อยและสำคัญ ส่วนปุ่มอื่น ๆ ต้องศึกษาต่อไปแต่บางครั้งจะเข้าใจยากแต่

        สามารถสอบถามได้ภายหลัง สนใจศึกษาเรื่องแป้นพิมพ์เพิ่มเติมคลิก

  ปุ่ม 3 ปุ่มที่สำคัญที่สุด เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง หรือมีปัญหาไม่ทำงาน เครื่องนิ่งไปเฉยๆ โดยไม่รู้

        สาเหตุ คือ 3 ปุ่ม Ctrl + Alt + Delete กดทั้ง 3 ปุ่มพร้อมกันรอสัก 1-2 นาทีจะปรากฏกล่องข้อ

        ความขึ้นมาดังรูปตัวอย่าง End Tash โปรแกรมจะมีหนังสือขึ้นมาไม่เหมือนโปรแกรมอื่นมีหนังสือ

        เขียนว่า น็อตเร็สปอนดิ้ง (not responding) ให้คลิกเม้าส์ที่แถบนั้นและคลิก เอ็นทาสค์

       (End Task) เพื่อปิดโปรแกรมปัญหานั้น รอสัก 2-3 นาทีจนกว่าเครื่องจะปิดโปรแกรมนั้นและเครื่อง

        จะกลับมาใช้งานปกติ เพราะบางครั้งสั่งงานมากเกินไปเครื่องก็เลยสับสนทำงานไม่ถูก จึงต้องให้ปิด

        โปรแกรมที่มีปัญหาก่อน

              

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

ไม่พบฟีด