Get Adobe Flash player

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เรื่องคอมอีกมากที่อาจไม่รู้

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

    

  แป้นพิมพ์หรือเรียกทับศัพย์ว่าคีย์บอร์ด

 

 

      ปุ่มบนแป้นพิมพ์มาตราฐานจะมี 101-108 ปุ่ม แต่ในที่นี้จะอธิบายเพียง13

       1.อีเอ็สซี (Esc)ย่อมาจากคำว่า เอ็สเคพ (Escape) แปลตรง ๆ ว่าหนี เทียบเท่ากับการคลิกที่

             ปุ่มยกเลิกและอื่นๆมากมายแต่ศึกษาแค่นี้ก่อน

          1.1.ใน PowerPoint ปุ่ม Esc จะหยุดการแสดงสไลด์ที่ทำงาน

          1.2.บนหน้าเว็บที่มีภาพเคลื่อนไหวปุ่ม Esc จะหยุดการเคลื่อนไหว

          1.3.บนหน้าเว็บที่มีการโหลดปุ่ม Esc จะหยุดที่หน้าจากการโหลด

          1.4.รวมแป้นพิมพ์ CTRL + ESC จะเปิดเมนูเริ่ม

      2.เอ็นเตอร์ (Enter)

          2.1เป็น แป้นที่กดเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับคำสั่งไปปฏิบัติตามที่ต้องการแป้นนี้เดิมชื่อ คาร์ริก รีเทริน

            (Carriage Return)เปลี่ยนมาเป็น เอ็นเตอร์(Enter)ในยุคของเครื่องพีซีที่มีทั้งแป้นตัวอักษร

            และแป้นตัวเลข

         2.2ใช้กดเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในเวลาใช้พิมพ์หนังสือ

      3.แกล็บ (Grave)สัญญาลักษณ์เหมือนตัวหนอนบางคีย์บอร์ดที่ละเอียดจะมีตัวหนังสือว่า T/Eย่อ

           มาจากคำว่าไทย/อังกฤษ(Thai/English) ใช้กดเพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับ

           ภาษาอังกฤษ

      4.แท็บ (Tab)คีย์นี้สามารถใช้ในการก้าวกระโดดไปข้างหน้าเวลาใช้พิมพ์ต่าง ๆเพื่อรวดเร็วใน

          การกั้นหน้าไม่ต้องเคาะแคร่มากและไข้เป็นปุ่มคีย์ลัดร่วมกัปปุ่มอื่น ๆ ใช้กดเพื่อเลื่อน 1 ย่อหน้า

          4.1.Ctrl+Tab+ Shift สามารถใช้เพื่อย้ายย้อนกลับผ่านตัวเลือกที่ Ctrl + Tab ช่วยให้การ

          เคลื่อนไหวจากหน้าต่างที่เปิดหนึ่งไปถัดไปในโปรแกรมที่มีหน้าต่าง ที่เปิดมากกว่าหนึ่ง

          4.2. Alt + Tab จะแสดงรายการของหน้าต่างที่เปิดโปรแกรม

       5.แค๊ปส์ ล๊อค (Caps lock)

          5.1.ใช้กดเพื่อล๊อคแป้นยกให้ยกตลอดเวลา ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับกดแป้นยกไว้จะพิมพ์

          แถวบน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ ใหญ่

      6.ชิฟท์ (Shift)ทำงานเหมือนตัวยกแคร่ของพิมพ์ดีดและปุ่มแค๊ปส์ ล๊อคแต่จะพิมพ์เป็นตัวอักษร

          บนได้ต้องกดค้างไว้ไม่ยกตลอดเวลา เหมือนปุ่มแค๊ปส์ ล๊อค

      7.ซีทีอาร์แอล (Ctrl) ย่อมาจากคำว่า คอนโทรล (Control) ซึ่งแปลว่าควบคุมจะใช้ร่วมกับปุ่ม

          อื่น เพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดมากต้องศึกษาเพิ่มเติมถ้าอยากรู้

      8.ปุ่มวินโดว์ (window)ใช้งานควบคุมคล้ายปุ่มคอนโทรลแต่มีรายละเอียดมากกว่าเมื่อใช้ร่วมกับ

         ปุ่มอื่นในที่นี้จะใช้กดเพื่อให้ปุ่มต่าง ๆ บนปุ่มสตาร์ทโชว์ขึ้นมาและใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเพื่อ เรียกใช้

         งานต่าง ๆ

      9.ปุ่ม เอแอลที (Alt)ย่อมาจากคำว่าอัลเทอร์เนตAlternateใช้งานควบคุมร่วมกับปุ่มอื่น ๆ ซึ่งมี

         รายละเอียดที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

      10.สเปซบาร์ (Space bar)เรียกง่าย ๆว่าแคร่ ใช้สำหรับเว้นวรรคเลื่อนตัวอักษรออกไปตามการกด

      11.แบ็คสเปซ (Back space)เป็นปุ่มที่ใช้ย้อนกลับเมื่อพิมพ์ผิด จะย้อนกลับจากขวามาซ้ายที ละตัว

          อักษร

      12.ดีลีท (Delete)ใช้สำหรับลบสิ่งที่เลือกและใช้งานร่วมกับปุ่มอื่น

      13.ปุ่ม นัมล๊อค (Numlock)เมื่อต้องการใช้งานปุ่มตัวเลขด้านขวามือก็กดปุ่มนี้จะมีไฟแสดงขึ้นมา

         เหนือปุ่มแสดงว่าเปิดใช้งาน ปกติถ้าเป็นเครื่องพีซีตั้งโต๊ะโดยมากจะติดเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา เลยไม่

         ต้องกด

        ปุ่มทั้ง 13 ปุ่มนี้จะใช้งานบ่อยและสำคัญ ส่วนปุ่มอื่น ๆ ต้องศึกษาต่อไปแต่บางครั้งจะเข้าใจยากแต่

        สามารถสอบถามได้ภายหลัง สนใจศึกษาเรื่องแป้นพิมพ์เพิ่มเติมคลิก

  ปุ่ม 3 ปุ่มที่สำคัญที่สุด เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง หรือมีปัญหาไม่ทำงาน เครื่องนิ่งไปเฉยๆ โดยไม่รู้

        สาเหตุ คือ 3 ปุ่ม Ctrl + Alt + Delete กดทั้ง 3 ปุ่มพร้อมกันรอสัก 1-2 นาทีจะปรากฏกล่องข้อ

        ความขึ้นมาดังรูปตัวอย่าง End Tash โปรแกรมจะมีหนังสือขึ้นมาไม่เหมือนโปรแกรมอื่นมีหนังสือ

        เขียนว่า น็อตเร็สปอนดิ้ง (not responding) ให้คลิกเม้าส์ที่แถบนั้นและคลิก เอ็นทาสค์

       (End Task) เพื่อปิดโปรแกรมปัญหานั้น รอสัก 2-3 นาทีจนกว่าเครื่องจะปิดโปรแกรมนั้นและเครื่อง

        จะกลับมาใช้งานปกติ เพราะบางครั้งสั่งงานมากเกินไปเครื่องก็เลยสับสนทำงานไม่ถูก จึงต้องให้ปิด

        โปรแกรมที่มีปัญหาก่อน

              

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

iT24Hrs by Panraphee

  • Microsoft เผยยอดติดตั้ง Windows 10 วันแรก

    เมื่อช่วงคืนวันที่ 30 กรกฎาคม Microsoft ได้เผยยอดติดตั้ง Windows10 ซึ่งได้ปล่อยเวอร์ชั่นเต็มให้ผู้ใช้ Windows ได้ติดตั้งกันแล้ว โดยยอดติดตั้ง 24 ชั่วโมงแรก หลังปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 14 ล้านเครื่อง  และยังคงที่เพิ่มยอดติดตั้งอย่างต่อเนื่อง จากการทะยอยเปิดให้ผู้ที่จองสิทธิ์อัพเกรดฟรี ผ่าททาง Windows Update ซึ่งมีอยู่จำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากการอัพเกรดครั้งใหญ่นี้ Microsoft ได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ผ่านทาง Social Media ทั้ง facebook , twitter ในกรณีที่ผู้ใช้คอมประสบปัญหาการอัพเกรด หรือการใช้งาน Windows10 ด้วย ข้อมูลจาก Windows Blog บทความที่เกี่ยวข้อง: เหตุผลที่ชวนให้รอดูไปก่อน หลัง Windows 10 เวอร์ชั่นเต็มเปิดให้อัพเกรดฟรี Microsoft เผยเตรียมปล่อย Windows 10 เวอร์ชั่นเต็ม […]

    The post Microsoft เผยยอดติดตั้ง Windows 10 วันแรก appeared first on iT24Hrs by Panraphee.