Get Adobe Flash player

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เรื่องคอมอีกมากที่อาจไม่รู้

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

วิธีใช้เครื่องอ่านซีดีอิมเมจอ่านแผ่นอิมเมจ

    แต่คราวนี้ก็จะมาถึงทำอย่างไรที่จะใช้ File Image ปลอมนั้นได้ โดยไม่ต้อง Write ออกมาเป็นแผ่น จะเปรียบเทียบ File Image นั้น เป็น CD แผ่นหนึ่ง เราจะไม่สามารถ ลบ File ใด ๆ บนแผ่น CD ได้ นอกจาก ลบออกไปทั้ง Image File นั้นเลย มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถสร้างอีเม็จไฟล์ได้เช่นโปรแกรมประเภทไอเอ็สโอ(ISO)ต่าง ๆ

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

iT24Hrs by Panraphee

  • คมนาคม – กสทช. ร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนการบิน

    พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นางสร้อยทิพย์   ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย “การบริหารคลื่นความถี่และการแก้ไขปัญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ” เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการสื่อสารการบินและวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ อย่างบูรณาการ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการเดินอากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุการบิน ได้รับการรบกวนจากคลื่นวิทยุภาคพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้   การติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมจราจรทางอากาศไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และยังทำให้อากาศยานประสบปัญหาขาดความต่อเนื่องในการรับสัญญาณจากวิทยุเครื่องช่วยเดินอากาศ ส่งผลกระทบในการบอกทิศทางและแนวกึ่งกลางทางวิ่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการนำร่องและนำร่อนอากาศยานลงสู่สนามบิน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่และแก้ปัญหาการรบกวน และ กระทรวงคมนาคม (คค.) หน่วยงานที่กำกับดูแลการเดินอากาศของประเทศ เล็งเห็น  ถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาดังกล่าว ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ   […]

    The post คมนาคม – กสทช. ร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนการบิน appeared first on iT24Hrs by Panraphee.