Get Adobe Flash player

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เรื่องคอมอีกมากที่อาจไม่รู้

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

      พีเพิ้ลแวร์
คือ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การสร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูล บางกลุ่มอาจทำหน้าที่ในก
ารพัฒนา ซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ ตามความต้องการ และในการประมวลผล และอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลง ในโอกาสต่างๆ จะเห็นว่าบุคลากร ทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มทำหน้าที่สร้างกระบวนการวิธีการให้แก่บุคลากร ทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ ได้เพื่อให้ การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ดังนี้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (ยูสเซอร์ User) ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซัพพอร์ตเตอร์ Supporter) ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์Programmer) ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม อนาไลซิส system Analysis) ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม เมเนเจอร์ System Manager)

       ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์(ยูสเซอร์ User)ทั่ว ไป สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ เช่น การพิมพ์ งานการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้ บางครั้งใช้งานจนมีความชำนาญเลยเรียกตัวเอง ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ซะเลย

      ซัพพอร์ตเตอร์ (Supporter) หมายถึงผู้ดูแลและคอยตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ มีสภาพความพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลา กลุ่มนี้จะเรียนรู้เทคนิคการรักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อม ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ค่อนข้างดี

      โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หมายถึงผู้เขียนโปรแกรมตามผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานในองค์กร กลุ่มนี้จะศึกษามา ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ สามารถเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์โดยภาษาต่างๆ ได้ และเป็นนักพัฒนา โปรแกรมให้คนอื่นเอาไปใช้งาน

      ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร(์System Analysis ซิสเต็ม อนาไลซิส ) เป็นผู้ที่ มีหน้าที่พิจารณาว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ คุณภาพดี เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนส่งงานไปให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในส่วนต่อไป

      ซิสเต็ม เมเนเจอร์(System Manager)เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

iT24Hrs by Panraphee

  • Google Translate รองรับโหมดส่องด้วยกล้องมือถือ แปลจากอังกฤษเป็นไทยได้แล้ว

    วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ google translate ล่าสุดแอพนี้ได้เพิ่ม การ update ให้สามารถ ใช้โหมดกล้องบนมือถือในแอพ google translate  ส่องที่ข้อความเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้แล้ว แต่แอพ google translate ยังไม่สามารถใช้โหมดกล้องส่องข้อความ เพื่อแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้แอพ google translate ยังรองรับโหมดส่องด้วยกล้องมือถือเพื่อแปล เพิ่มเติมอีก 27 ภาษาแบบ offline ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย โดยโหมดส่องด้วยกล้องมือถือเพื่อแปลภาษาได้ทันทีนั้น รองรับภาษา English, French, German, Italian, Portuguese, Russian , Spanish ,Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, Hungarian, Indonesian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Romanian, Slovak, Swedish, Turkish , Ukrainian. นอกจากนี้ […]

    The post Google Translate รองรับโหมดส่องด้วยกล้องมือถือ แปลจากอังกฤษเป็นไทยได้แล้ว appeared first on iT24Hrs by Panraphee.